Over busposities.nl

Dit is een dochtersite van Treinposities.nl, waar je foto's kunt vinden (en uploaden!) van bussen in Nederland en in het buitenland. Deze site is nog volop in ontwikkeling.

Deze site is tot stand gekomen met veel hulp van MetroRET, die vrijwel het gehele Nederlandse busbestand heeft ingevoerd, waarvoor heel veel dank! Inmiddels zijn er meer zeer actieve leden die als materieelbeheerder bijna alle invoer en onderhoud van de lijsten doen, zie ook het lijstje op Treinposities.nl.

Foto's

Alle foto's die op deze site zijn geupload blijven eigendom van de respectievelijke fotograaf en mogen, conform het auteursrecht, niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.

Vragen, bugs, feature requests?

Leuk, neem contact met me op via info@treinposities.nl of via Social Media:

Treinposities.nl en deze bus-dochtersite zijn gebouwd door:
Roel Hemkes
Zielhorsterweg 85A
3813 ZX AMERSFOORT